Monday, July 8, 2013

पुस्तके आणि समृद्धी''पुस्तके पूर्णपणे वाचून ती वाईट, असे जेव्हा तुम्ही ठरवता तेव्हा तुमची समृद्धी वाढलेली असते.'' - स्वामी रामानंद तीर्थ 

No comments:

Post a Comment