Monday, November 2, 2015

भगवतीची चिंच

माझा ‘भगवतीची चिंच’ हा ललितलेख http://digitalkatta.com या ऑनलाईन दिवाळी अंकात प्रकाशित झाला आहे. सायली राजाध्यक्ष यांनी हा अंक संपादित केला आहे. इच्छुकांनी आवर्जुन पाहावा, वाचावा आणि कळवावे. अंकाची लिंक -http://digitalkatta.com/

No comments:

Post a Comment