Monday, April 2, 2012

प्रिय वाचक मित्रहो...

 हा ब्लॉग मी गेल्या दोन वर्षांपासून लिहितो आहे. तेरा हजारांहून अधिक पेज विएव आणि ४० सभासद अशी सध्या ब्लॉगची स्थिती आहे. साप्ताहिक सदर असावे या बेताने आणि गतीने मी ब्लॉग लिहितो. अनेक जन सभासद होतात, ब्लॉग पाहतात, पण आपली प्रतिक्रिया कळवत \लिहीत नाहीत, याचा अर्थ मी जे लिहितो ते किमान कळवन्याच्या पात्रतेचे नाही असाच घ्यायचा का?
मला वाटते आपण आपल्या प्रतिक्रिया\मते कळवलीत तर मला त्याचा उपयोग होईल. माझ्याकडून झालेल्या चुका समजतील आणि माझे काही गैरसमजही दूर होण्यास मदत होईल. तेव्हा आपण आपल्या सूचना जरुर कळवाव्यात.
मी लिहायचे आणि तुम्ही पाहून\वाचून पुढे जायचे हा वन वे काही चांगला नाही, तेव्हा आपण थोडा पुढाकार घ्यावा ही विनंती.
आपल्या प्रतिसादाच्या अपेक्षेत.

No comments:

Post a Comment