Friday, June 22, 2012

मराठा समाज- वास्तव आणि अपेक्षा


 दै. सकाळमध्ये आलेले टीपण. १ जानेवारी २०११ रोजी
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
मराठा समाजाचा समाज म्हणून विचार करून तसे लेखन झाले तरी ते एकत्रित नव्हते. डॉ. बाबा आढाव यांनी 1971 मध्ये लिहिलेला लेख; त्यानंतर डॉ. आ. ह. सांळुखे यांनी 1981 मध्ये लिहिलेल्या लेखाने बरीच चर्चा घडवून आणली होती. त्यानंतर बाळासाहेब विखे यांनी लिहिलेला मोठा लेख, त्यावर झडलेली चर्चा या साऱ्याचा वेध घेत, नव्याने काही जणांना लिहायला लावून राम जगताप आणि सुशील धसकटे यांनी या पुस्तकाचे संपादन केले आहे. विश्‍लेषण, इतरांबरोबरचे संबंध, स्त्रियांची स्थिती, मराठ्यांचे हीरो, अनुभव-निरीक्षणे, बदलता काळ व मराठा समाज अशा सहा भागांत यामध्ये 13 लेख देण्यात आले आहेत.
प्रकाशक : राजहंस प्रकाशन, पुणे (020-24473459) 
पृष्ठे : 226, मूल्य : 200 रुपये.

No comments:

Post a Comment